Jälkiseurantaraportti: Puolustusvoimien ohjausjärjestelmä ja Puolustusvoimien materiaalihankkeiden suunnittelu ja ohjaus

Puolustusministeriö ja Puolustusvoimat ovat kehittäneet strategista suunnitteluaan ja tulosohjauksen toimivuutta puolustushallinnossa. Uudistamalla keskeisiä normeja ja ohjeita on parannettu strategisen suunnittelun yhteyttä taloussuunnitteluun sekä täsmennetty Puolustusvoimien materiaalihankkeiden ohjausta.

Valtiontalouden tarkastusvirasto on tehnyt jälkiseurannan tarkastuksista Puolustusvoimien ohjausjärjestelmä (17/2018) ja Puolustusvoimien materiaalihankkeiden suunnittelu ja ohjaus (18/2017). Jälkiseurantaraportissa selvitetään, mihin toimiin tarkastuskertomuksessa annettujen suositusten ja muiden kannanottojen johdosta on ryhdytty.

Tarkastuksissa havaittiin, että Puolustusvoimien strateginen suunnittelu ja ohjaus toimivat hyvin. Sen sijaan hallinnonalan tulosohjauksessa, strategioiden ja taloussuunnittelun yhdistämisessä, ohjausmallien määrässä ja materiaalihankkeiden arviointimalleissa todettiin kehittämistarpeita.

Tarkastusten jälkeen puolustusministeriö ja Puolustusvoimat ovat parantaneet tulosohjauksen toimivuutta muun muassa kehittämällä tulossopimusten sisältöä ja menettelyjä. Puolustusministeriön strategiakokonaisuuden päivittäminen on sen sijaan edelleen kesken. Puolustusvoimat on kehittänyt ohjausmallejaan uusimalla ohjausjärjestelmään liittyvää normistoa, ja taloussuunnittelun yhteyttä strategiseen suunnitteluun on tehostettu. Talousarvioesityksessä tietoja sotilaallisen maanpuolustuksen menoeristä on täsmennetty. Puolustusvoimat on myös uusinut ohjeitaan hankkeiden elinjakson hallinnasta ja kustannuslaskennasta.

Kategoriat