Jälkiseurantaraportti: Rakennerahasto-ohjelmien vaikuttavuus

Euroopan aluekehitysohjelmien tuloksellisuuden arviointimenetelmät ja seurantatietojen luotettavuus ovat parantuneet ainakin jossain määrin, todetaan Rakennerahasto-ohjelmien vaikuttavuus -tarkastuksen jälkiseurannassa.

Valtiontalouden tarkastusvirasto on tehnyt jälkiseurannan 21/2016 Rakennerahasto-ohjelmien vaikuttavuus -tarkastuksesta (21/2016). Jälkiseurantaraportissa selvitetään, mihin toimiin tarkastuskertomuksessa annettujen suositusten ja muiden kannanottojen johdosta on ryhdytty.

Tarkastuksessa arvioitiin Euroopan aluekehitysrahastosta rahoitettavien aluekehityshankkeiden työllisyysvaikutuksia ohjelmakaudella 2007–2013. Tarkastuksen mukaan hankkeet olivat vaikuttaneet tavoitteiden suuntaisesti alueiden työllisyyteen. Tarkastuksessa suositeltiin, että ohjelmien arviointimenettelyjä ja seurantatietojen laatua parannettaisiin.

Jälkiseurannan perusteella ohjelmien ulkopuoliset arvioinnit ovat kuluvalla ohjelmakaudella olleet laadultaan parempia kuin aiemmin ja sisältävät kyselyjen ja dokumenttianalyysien lisäksi myös tilastollisia vertailuja. Arviointien ajoittumista keskelle ohjelmakautta voi kuitenkin pitää jossain määrin ongelmallisena. Luotettavampia tuloksia saataisiin, jos arvioinnit tehtäisiin vasta ohjelma-kauden päätyttyä, jolloin käytettävissä olisi pidempiä aikasarjoja seurattavista yrityksistä. Aluekehityshankkeilta kerättävien seurantatietojen, kuten työpaikkojen lukumäärien, todenmukaisuutta on pyritty parantamaan yksinkertaisilla raportointilisäyksillä, kuten tehtävänimikkeiden ilmoitusvaatimuksella.

Jälkiseurannan perusteella aluekehityshankkeiden arviointimenettelyissä ja seurantatietojen laadussa on tapahtunut ainakin jossain määrin suositusten mukaista kehitystä, ja näillä näkymin kehityssuunta on tarkastuksen suositusten mukainen. Jälkiseurantaa ei ole tarvetta jatkaa.

Kategoriat