Jälkiseurantaraportti: Raskaan liikenteen mittoja ja massoja koskevan asetusmuutoksen valmistelu

Jälkiseurannan perusteella on vaikea arvioida, miten systemaattisesti liikenne- ja viestintäministeriössä on parannettu vaikutusarvioiden ja kannattavuuslaskelmien työvaiheita sekä dokumentointia. Ministeriössä on edistetty säädösmuutosten vaikutusten kokonaistaloudellista arviointia ja pyritty kiinnittämään huomiota dokumenttien selkeyteen ja ymmärrettävyyteen. Liikenne- ja viestintäministeriö on tilannut lainvalmistelun kehittämiseksi selvityksen, jonka loppuraportti julkaistaan keväällä 2019.

Valtiontalouden tarkastusvirasto on tehnyt jälkiseurannan tuloksellisuustarkastuksesta Raskaan liikenteen mittoja ja massoja koskevan asetusmuutoksen valmistelu (9/2016). Jälkiseurantaraportissa selvitetään, mihin toimiin tarkastuskertomuksessa annettujen suositusten ja muiden kannanottojen johdosta on ryhdytty.

Tarkastuksen tavoitteena oli selvittää, miten liikennehallinnon elinkeinoelämää tukevien merkittävien toimenpiteiden taloudellisten vaikutusten arviointia ja hallintaa voitaisiin kehittää. Tarkastuksen kohteena oli vuonna 2013 annetun, raskaan liikenteen suurimpia sallittuja mittoja ja massoja koskevan asetusmuutoksen tietoperusta.

Jälkiseurannan perusteella on vaikea arvioida, miten systemaattisesti vaikutusarvioiden ja kannattavuuslaskelmien työvaiheita sekä dokumentointia on parannettu tarkastuksen jälkeen.

Liikenne- ja viestintäministeriö on tilannut lainvalmistelun kehittämiseksi selvityksen, jonka loppuraportti julkaistaan keväällä 2019. Selvityksen loppuraportti on tarkoitus käsitellä ministeriön sisällä, ja sen perusteella on tarkoitus tehdä johtopäätöksiä sekä tarvittavia linjauksia mahdollisista jatkotoimenpiteistä.

Liikenne- ja viestintäministeriön mukaan jokaisen lainsäädäntöhankkeen valmistelun alkuvaiheessa on tarkoitus selvittää, minkälaisia arviointeja vaikutusten selvittämiseksi tarvitaan ja voidaanko ministeriössä tai virastoissa tuottaa riittäviä tietoja vaikutusten arvioimiseksi. Myös dokumenttien selkeyteen ja ymmärrettävyyteen pyritään kiinnittämään huomiota. Liikenne- ja viestintäministeriössä on edistetty säädösmuutosten vaikutusten kokonaistaloudellista arviointia, ja jälkiseurannan perusteella voidaan todeta, että tarkastuskohteessa on tapahtunut tarkastuksen suositusten ja kannanottojen suuntaista kehitystä. Tarkastuksen jälkiseurantaa ei ole tarpeen jatkaa.

Kategoriat