Jälkiseurantaraportti: Sähköiset työvoimapalvelut

Kannanottojen suuntaista kehitystä on jossain määrin tapahtunut, mutta palvelujen syvällisempää vaikuttavuuden arviointia ei ole tehty. Jälkiseurantaraportissa selvitetään, mihin toimiin tarkastuskertomuksessa annettujen suositusten ja muiden kannanottojen johdosta on ryhdytty.

Valtiontalouden tarkastusvirasto on tehnyt jälkiseurannan Sähköiset työvoimapalvelut -tarkastuksesta (1/2018). Jälkiseurantaraportissa selvitetään, mihin toimiin tarkastuskertomuksessa annettujen suositusten ja muiden kannanottojen johdosta on ryhdytty.

Yhteenveto ja jatkotoimet

Tarkastus (8/2015 Sähköiset työvoimapalvelut) kohdistui sähköisiin työvoimapalveluihin. Niillä on ollut tarkoitus korvata henkilökohtaista neuvontaa ja tehostaa asiakkaiden työnhakua. Ei ole kuitenkaan olemassa luotettavaa arviointitietoa siitä, onko verkkopalveluilla pystytty vähentämään työttömyyttä aiempaan palvelurakenteeseen verrattuna.

Tarkastusvirasto suositti kannanotoissaan, että työ- ja elinkeinoministeriö arvioisi syvällisemmin verkkopalvelujen vaikuttavuutta ja varmistaisi tähän tarvittavien aineistojen saatavuuden, selvittäisi nuorten kohdentumista eri palvelulinjoille, parantaisi verkkopalvelujen käyttöliittymää sekä markkinoisi palveluja valtakunnallisesti.

Kannanottojen suuntaista kehitystä on jossain määrin tapahtunut, mutta palvelujen syvällisempää vaikuttavuuden arviointia ei ole tehty. On huomattava, että suunnitteilla olevat maakunta- ja kasvupalvelu-uudistukset vaativat toteutuessaan kokonaan uuden sähköisen palvelujärjestelmän käyttöönottoa vuonna 2020.

Tämän tarkastuksen jälkiseurantaa ei ole tarvetta jatkaa.

 

Kategoriat