Jälkiseurantaraportti: Sähköisten palvelujen toimintavarmuuden ohjaus

Vastuuministeriöiden toimet ovat parantaneet jossain määrin julkishallinnon sähköisten palvelujen ohjausta. Valtiovarainministeriö on luonut edellytyksiä ohjaustoimien paremmalle koordinoinnille ja kohdentumiselle. Liikenne- ja viestintäministeriö on kiinnittänyt tarvittavaa huomiota ohjaustoimia tukeviin, eri hallinnonalojen välisiin yhteistyömuotoihin.

Valtiontalouden tarkastusvirasto on tehnyt jälkiseurannan Sähköisten palvelujen toimintavarmuuden ohjaus -tarkastuksesta (15/2017). Tarkastuksessa todettiin, ettei julkisen hallinnon sähköisten palvelujen ohjausjärjestelmä varmista palvelujen toimintavarmuutta ja oikea-aikaista saatavuutta. Jälkiseurantaraportissa selvitetään, mihin toimiin tarkastuskertomuksessa annettujen suositusten ja muiden kannanottojen johdosta on ryhdytty.

Jälkiseurannassa havaittiin, että valtiovarainministeriö oli monilta osin ryhtynyt tarkastuksen suositusten mukaisiin toimiin. Se on perustanut lukuisia uusia toimielimiä sähköisten palvelujen toimintavarmuuden ohjaamisen tueksi. Sen tulee kuitenkin myös jatkossa kiinnittää huomiota eri toimijoiden tekemän työn yhteensovittamiseen. Tarkastuksessa suositeltiin ohjekokonaisuuksien parantamista, ja VAHTI hyvät käytännöt -tukimateriaalit onkin julkaistu käytännön tietoturvatyön tueksi.

Tarkastuksessa suositettiin liikenne- ja viestintäministeriötä varmistamaan, että sellaisilla ohjaustoimilla, jotka edellyttävät toimenpiteitä monien hallinnonalojen organisaatioilta, on lähtökohdat onnistua. Suosituksen suhteen otettiin merkittävä askel, kun valtioneuvosto teki periaatepäätökset kyberturvallisuuden kehittämisohjelmasta sekä tietoturvan ja tietosuojan parantamisesta yhteiskunnan kriittisillä toimialoilla. Tässä vaiheessa ei kuitenkaan vielä varmuudella voida sanoa, miten tavoitteiden suhteen tullaan onnistumaan.

Tarkastusvirasto katsoo, ettei jälkiseurantaa ole tarvetta jatkaa.

Kategoriat