Jälkiseurantaraportti: Tutkimus ja kehittäminen kiinteistö- ja rakennusklusterissa

Tutkimukseen panostetaan kiinteistö- ja rakennusalalla vain vähän, ja alan tuottavuuskehitys on heikko. Valtioneuvostossa ei ole luotu yhtenäistä rakennusalan tutkimusstrategiaa tai toimintapolitiikkaa. Näköpiirissä on kuitenkin hankkeita ja aloitteita, jotka toteutuessaan voivat parantaa tilannetta.

Valtiontalouden tarkastusvirasto on tehnyt jälkiseurannan Tutkimus ja kehittäminen kiinteistö- ja rakennusklusterissa -tarkastuksesta (20/2015). Jälkiseurantaraportissa selvitetään, mihin toimiin tarkastuskertomuksessa annettujen suositusten ja muiden kannanottojen johdosta on ryhdytty.

Tarkastuksessa havaittiin, että kiinteistö- ja rakennusalalla tutkimukseen panostetaan vain vähän ja että tuottavuuskehitys alalla on heikko. Nämä havainnot kuvaavat alan tilannetta edelleen.

Valtioneuvostossa ei ole luotu yhtenäistä rakennusalan tutkimusstrategiaa tai toimintapolitiikkaa. Näköpiirissä on kuitenkin hankkeita ja aloitteita, jotka toteutuessaan voivat parantaa tilannetta. Maankäyttö- ja rakennuslain uudistus mahdollistaa merkittäviä muutoksia. Lakiuudistuksella pyritään mahdollistamaan innovaatioita, mikä voi auttaa parantamaan myös rakentamisen tuottavuuskehitystä.

Valtion toimet hiilidioksidipäästöjen vähentämiseksi voivat tuoda rakennusalalle uusia innovaatioita. Selkeitä käytännön esimerkkejä valtion toimista ovat maankäytön tiivistäminen ja puurakentamisen edistäminen. Rakentamista voidaan mahdollisesti kehittää myös siten, että julkisilla rakennushankkeilla tuetaan innovaatioita entistä vahvemmin.

Kategoriat