Jälkiseurantaraportti: Valtion kokonaistase

Valtiovarainministeriö ja valtioneuvoston kanslia ovat ryhtyneet parantamaan valtion taloudellisesta asemasta raportointia. Myös valtion yhtiöomaisuudesta raportointia on yhtenäistetty, todetaan Valtion kokonaistase -tarkastuksen jälkiseurannassa.

Tarkastuksen kohteena oli selvittää, miten kokonaistase- tai konserniraportointia on kehitetty ja miten kehittämistyössä on huomioitu eduskunnan tietotarve ja siihen liittyvät kansainväliset suositukset. Tarkastusvirasto suositti edistämään valtion kokonaistaseen muodostamista, jotta valtion taloudellisesta asemasta muodostuisi kokonaisvaltainen kuva. Tarkastusvirasto suositti yhtenäistämään valtion yhtiö-omaisuudesta raportointia sekä parantamaan hallituksen vuosikertomuksen kuvausta valtion taloudellisesti asemasta. Myös rahastojen ottamista kehysjärjestelmän piiriin suositettiin edistämään.

Jälkiseurannan perusteella tarkastuskohteessa on tapahtunut varsin paljon tarkastuksen suositusten ja kannanottojen suuntaista kehitystä. Valtion talousarvioasetuksen muutoksen mukaisesti hallituksen vuosikertomukseen on lisätty vuoden 2015 vuosikertomuksesta alkaen uusi luku Valtiontalouden kokonaislaskelmat. Lisäksi hallituksen vuosikertomuksen ns. tilinpäätösliitteessä on esitetty varainhoitovuodesta 2015 alkaen varsinaiset kokonaislaskelmat; tuotto- ja kululaskelma sekä kokonaistase. Valtion yhtiö-omaisuudesta raportointia on myös yhtenäistetty.

Jälkiseurannan perusteella tarkastuksen kohteessa on tapahtunut tarkastuksen suositusten ja kannanottojen mukaista kehitystä. Jälkiseurannassa havaitut ja tähän mennessä toteutetut toimet ovat riittäviä kehittämistarpeiden näkökulmasta. Jälkiseurantaa ei ole tarvetta jatkaa.

Kategoriat