Jälkiseurantaraportti: Valtion liiketoiminnan järjestäminen

Tarkastuksessa esitetyt suositukset ovat toteutuneet hyvin. Valtiovarainministeriön suositus ohjaa ministeriöitä yhtiöittämistä koskevassa harkinnassa. Senaatti-liikelaitokseen, jäänmurtoon ja postitoiminnan yleispalveluihin liittyviin riskeihin on tarkastuksen jälkeen kiinnitetty tarvittavaa huomiota.

Valtiontalouden tarkastusvirasto on tehnyt jälkiseurannan Valtion liiketoiminnan järjestäminen -tarkastuksesta (14/2018). Jälkiseurantaraportissa selvitetään, mihin toimiin tarkastuskertomuksessa annettujen suositusten ja muiden kannanottojen johdosta on ryhdytty.

Liiketoimintaan sidottua valtion omaisuutta tulee pyrkiä hoitamaan niin, että kokonaistulos on taloudellisesti ja yhteiskunnallisesti mahdollisimman hyvä. Tarkastuksessa on arvioitu omaisuuden hallinnan näkökulmasta, onko tarkastuksen kohteena ollut valtion liiketoiminta ollut siihen liittyvien tavoitteiden ja odotusten mukaista ja onko siinä noudatettu valtion roolia ja toimintaa ohjaavia linjauksia ja säädöksiä.

Valtion liiketoimintaan kohdistuvat suositukset ovat tarkastuksen kohteissa toteutuneet pääosin hyvin. Jälkiseurannassa todettiin, että valtiovarainministeriö on laatinut suosituksen, jolla se pyrkii ohjaamaan ja tukemaan ministeriöiden harkintaa, kun ne harkitsevat toiminnan organisointimuotoa ja mahdollista yhtiöittämistä.

Valtiovarainministeriö on selkeyttänyt Senaatti-liikelaitoksen asemaa markkinatoimijana täsmentämällä lainsäädännön perusteluja. Myös jäänmurron ja postitoiminnan toimintaedellytyksien varmistamiseen on tarkastuksen jälkeen kiinnitetty huomiota tarkastuksen edellyttämässä syvyydessä.

Jälkiseurannassa todettu kehitys vastaa pääosin tarkastuskertomuksessa annettuja suosituksia, eikä jälkiseurantaa ei ole tarvetta jatkaa.

Kategoriat