Jälkiseurantaraportti: Valtion rahoitusosuus ansiopäivärahasta

Sosiaali- ja terveysministeriöllä on rajalliset mahdollisuudet varmistaa, että valtionosuutta ansiopäivärahasta maksetaan vain lainsäädännössä tai valtion talousarviossa määriteltyihin menoihin. Tämä johtuu siitä, että työttömyysetuuksien valvonta on säädetty laissa Finanssivalvonnan tehtäväksi. Ministeriön ohjaus- ja valvontavallassa ei ole tapahtunut muutosta tarkastuksen jälkeen eikä tarkastuskertomuksen suositusten mukaisia kehitystoimenpiteitä ole juurikaan toteutettu.

Valtiontalouden tarkastusvirasto on tehnyt jälkiseurannan valtion rahoitusosuus ansiopäivärahasta -tarkastuksesta (16/2016). Jälkiseurantaraportissa selvitetään, mihin toimiin tarkastuskertomuksessa annettujen suositusten ja muiden kannanottojen johdosta on ryhdytty.

Tarkastuksessa arvioitiin, onko työttömyyskassan rahoitusosuus ja lopullisen edunsaajan ansiopäiväraha maksettu säädösten mukaisesti ja onko rahoitusprosessin sisäinen valvonta järjestetty tarkoituksenmukaisesti. Tarkastuksessa tuotiin esiin, että sosiaali- ja terveysministeriöllä ei ole todellista ohjausvaltaa Finanssivalvontaan eikä vaikutusmahdollisuutta asianmukaisen valvonnan järjestämiseksi ansiopäivärahaprosessissa. Tarkastuksessa havaittiin työttömyyskassojen käyttämissä maksatusjärjestelmissä virheellinen määrittely, jonka johdosta valtion rahoitusosuus sisälsi siihen kuulumattomia eriä. Tarkastuskertomuksessa suositeltiin, että sosiaali- ja terveysministeriön roolia rahoitusprosessissa vahvistetaan.

Jälkiseurannan perusteella ministeriön ohjausvalta ei ole olennaisesti muuttunut. Koska työttömyysetuuksien valvonta on laissa säädetty Finanssivalvonnan tehtäväksi, ministeriöllä on hyvin rajalliset mahdollisuudet varmistaa, että ansiopäivärahan valtionosuutta maksetaan vain lainsäädännössä tai valtion talousarviossa määrättyihin menoihin. Täten tarkastuksessa havaittu valtion rahoitusosuuden oikeellisuuteen ja täydellisyyteen liittyvä riski on edelleen olemassa. Jälkiseurannan perusteella suositeltuja kehitystoimenpiteitä ei juurikaan ole toteutettu, mutta sisäisen valvonnan menettelyissä on kuitenkin tapahtunut kehitystä.

Vaikka valtion talousarviossa ansiopäivärahan valtionosuuteen varattu määräraha on vähentynyt viime vuosina, on summa edelleen merkittävä. Tarkastusvuonna 2016 valtionosuuden määrä talousarviossa oli 1,1 miljardia euroa ja vuoden 2019 talousarviossa määrärahan tarpeeksi on arvioitu 781 miljoonaa euroa.

Tarkastusvirastolla ei edelleenkään ole tarkastusoikeutta Finanssivalvontaan, minkä vuoksi prosessia voidaan tarkastaa vain osittain. Tämän johdosta ansiopäivärahan valtionosuuteen kohdistunutta tarkastusta ei ole tarkoituksenmukaista jatkaa tässä vaiheessa.

Kategoriat