Jälkiseurantaraportti: Verotulot – yhteenveto verotuloja koskevista laillisuustarkastuksista

Verotusmenettelysäännöksiä on uudistettu suunnitelmallisesti. Verohallinto on edistänyt ennalta ehkäisevää ja reaaliaikaista valvontaa.

Valtiontalouden tarkastusvirasto on tehnyt jälkiseurannan laillisuustarkastuksesta Verotulot – yhteenveto verotuloja koskevista laillisuustarkastuksista (17/2016). Jälkiseurannassa selvitetään, mihin toimiin tarkastuskertomuksessa annettujen suositusten ja muiden kannanottojen johdosta on ryhdytty.

Jälkiseurannassa selvitettiin valtiovarainministeriön toimenpiteitä sen varmistamiseksi, että

  • eri verolajeja koskevissa verotusmenettelysäännöksissä otetaan huomioon myös verotuksen automatisoinnista johtuvat muutostarpeet

  • verotusmenettelyjä koskevassa säädösvalmistelussa arvioidaan säännöksiä aina myös sisäisen valvonnan näkökulmasta

  • että verolainsäädäntöä yksinkertaistetaan ja selkeytetään.

Lisäksi selvitettiin Verohallinnon toimenpiteitä sen varmistamiseksi, että sisäisessä valvonnassa painotetaan ensisijaisesti virheiden ja väärinkäytösten ehkäisyä niiden havaitsemisen sijaan ja että tämä huomioidaan myös tietojärjestelmiä kehitettäessä.

Jälkiseurannan perusteella valtiovarainministeriön omaksumaa etenemistapaa verotusmenettelysäännösten uudistamisessa voidaan pitää tarkoituksenmukaisena. Ministeriö on tiedostanut sisäisen valvonnan näkökulman merkityksen ja sen huomioon ottamisen säädösvalmistelussa. Ministeriö on myös tiedostanut verolainsäädännön selkeyttämisen ja yksinkertaistamisen merkityksen verotusta tehokkaasti automatisoitaessa ja verovalvontaa järjestettäessä.

Jälkiseurannan perusteella useat Verohallinnon toimenpiteet ovat edistäneet ennalta ehkäisevää ja reaaliaikaista sisäistä valvontaa.

Jälkiseurantaa jatketaan Verolainsäädännön selkeys – tuloverolain muutokset 2006–2017 (18/2018) -tarkastuksen jälkiseurannan yhteydessä vuonna 2020. Verotusprosessien sisäisen valvonnan kontrollien kehittämistä tarkastusvirasto seuraa vuosittain osana Verohallinnon tilintarkastusta.

Kategoriat