Jälkiseurantaraportti: VR-konserni: Valtion omistajaohjaus ja henkilöjunaliikenneostot

VR:n kannattavuus ja omistaja-arvo ovat kehittyneet pääosin myönteisesti, mutta omistajaohjausta ja henkilöliikenteen ostopolitiikkaa on tarpeen seurata edelleen. Jälkiseurantaraportissa selvitetään, mihin toimiin tarkastuskertomuksessa annettujen suositusten ja muiden kannanottojen johdosta on ryhdytty.

Yhteenveto ja jatkotoimet

Jälkiseurannan perusteella voidaan todeta, että VR:n kannattavuus ja omistaja-arvo ovat tarkastuksen (233/2011 VR-konserni: Valtion omistajaohjaus ja henkilöjunaliikenneostot) jälkeen kehittyneet edelleen pääosin myönteisesti ja omistajaohjauksella on edesautettu yhtiön kannattavaa kasvua ja markkinaehtoista toimintaa.

VR-yhtymälle ei kuitenkaan ole asetettu pitkän ajan numeerisia tulostavoitteita, joita myös seurattaisiin. Tämän vuoksi yhtiön kannattavuuden ja omistaja-arvon kehitystä ei voida arvioida suhteessa omistajan tavoitteisiin. Numeerinen tulostavoiteasettelu edesauttaisi omistajan tavoitteiden saavuttamista. Viime vuosien rautatieliikenteen merkittävien muutosten vuoksi VR:n omistajastrategia olisi syytä päivittää.

Jälkiseurannan perusteella voidaan myös todeta, että VR-yhtymän henkilöliikenteen ostopolitiikkaa ja ostoliikenteen priorisointia ei ole erityisesti kehitetty. Varoja ei ole kuitenkaan tarkastuksen jälkeen käytetty alue- tai tukipolitiikan välineenä eikä valtion itsensä maksettaviksi kuuluvien hankkeiden rahoitukseen.

Tämän tarkastuksen jälkiseurantaa ei jatketa.

Jälkiseurannassa havaittujen puutteiden perusteella VR:n omistajaohjausta ja henkilöliikenteen ostopolitiikkaa on kuitenkin tarpeen seurata edelleen. Seuranta toteutetaan valtiontalouden tarkastusviraston tarkastussuunnittelun yhteydessä toteutettavan toimintaympäristön seurannan ja sen perusteella laadittavien riskianalyysien muodossa.

 

Kategoriat