Jälkiseurantaraportti: Yhteentoimivuus valtion ICT-sopimuksissa

Suuntaa voidaan pitää hyvänä, ja monet suositukset ovat käynnissä ja osin toteutuneet. Osastojen väliseen yhteistyön kannattaisi kuitenkin kiinnittää huomiota. Jälkiseurantaraportissa selvitetään, mihin toimiin tarkastuskertomuksessa annettujen suositusten ja muiden kannanottojen johdosta on ryhdytty.

Valtiontalouden tarkastusvirasto on tehnyt jälkiseurannan Yhteentoimivuus valtion ICT-sopimuksissa -tarkastuksesta (6/2015). Jälkiseurantaraportissa selvitetään, mihin toimiin tarkastuskertomuksessa annettujen suositusten ja muiden kannanottojen johdosta on ryhdytty.

Yhteenveto ja jatkotoimet

Tarkastuksen (7/2015 Yhteentoimivuus valtion ICT-sopimuksissa) keskeisenä kysymyksenä oli, hallitaanko valtionhallinnon ICT-sopimuksia ja niiden elinkaaria siten, että niiden avulla voidaan edistää valtion tietojärjestelmien yhteentoimivuutta.

Painopiste oli erityisesti tietojärjestelmähankintojen yhteentoimivuuden edistämiseen liittyvissä ohjaustoimissa. Tarkastuksen suositukset kohdistuivat valtiovarainministeriöön, jonka vastuulla oli sekä valtion tietohallinnon että hankintatoimen kehittämisen yleinen ohjaus.

Suositukset ovat monin osin käynnissä ja osittain jo toteutuneet. Suuntaa voidaan pitää hyvänä. Ministeriön kannattaa kuitenkin kiinnittää huomiota ministeriöiden osastojen välisen yhteistyön kehittämiseen.

Tarkastusvirasto jatkaa asian seurantaa osana säännöllistä perusseurantaa ja tarkastussuunnittelua.

Jälkiseurantaa ei ole tarvetta jatkaa.

 

Kategoriat