Jälkiseurantaraportti: Yhteistyö opintojen ohjauksessa ja uraohjauksessa

Valtiontalouden tarkastusvirasto on tehnyt jälkiseurannan Yhteistyö opintojen ohjauksessa ja uraohjauksessa -tarkastuksesta (5/2015). Jälkiseurantaraportissa selvitetään, mihin toimiin tarkastuskertomuksessa annettujen suositusten ja muiden kannanottojen johdosta on ryhdytty.

Yhteenveto ja jatkotoimet

Opintojen ohjausta ja uraohjausta on kehitetty osana 1.1.2018 voimaan tullutta lakia ammatillisesta koulutuksesta (531/2017), kevätistuntokaudella 2018 eduskunnalle annettua esitystä uudeksi lukiolaiksi sekä 21.12.2016 voimaan tullutta nuorisolakia (1285/2016). Jälkiseurannassa kävi ilmi, että ohjausta tukevaa ja valmentavaa koulutusta on kehitetty, ohjausta koskevaa suunnittelua ja valmistelua ministeriöiden kesken ja sisällä parannettu, ohjauksen tietoperustaa vahvistettu ja seurannan työkaluja kehitetty. Tarkastusviraston tarkoittamaa valtakunnallista ohjauksen tilan arviointia, joka kattaisi koko ohjauksen kentän, ei saatujen selvitysten perusteella kuitenkaan ole tehty. Paikallisen ohjaustyön kirjoa on pyritty aikaisempaa enemmän yhtenäistämään ja paikallisesta yhteistyöstä saatuja kokemuksia hyödyntämään. Ohjaamotoiminnan jatkuvuuden varmistamiseen on panostettu. Jälkiseurannassa saatujen tietojen perusteella moni kunta on vakinaistamassa Ohjaamonsa ja kaikki noin 50 Ohjaamoa jatkavat näillä näkymin toimintaansa.

Vaikka kaikkia tarkastuksen perusteella suositettuja kehittämistoimia ei ole sellaisenaan toteutettu, voidaan jälkiseurannan perusteella todeta, että tarkastuskohteessa on tapahtunut tarkastuksen suositusten ja kannanottojen suuntaista kehitystä. Tarkastuksen jälkiseurantaa ei ole tarvetta jatkaa.

 

Kategoriat