Jälkiseurantaraportti: Yliopistojen valtionrahoitus

Opetus- ja kulttuuriministeriö ja Suomen Akatemia ovat pääosin noudattaneet tarkastuksen perusteella annettuja suosituksia. Ministeriön tulisi kuitenkin pyrkiä tarjoamaan poliittisen päätöksenteon perustaksi vielä tarkempaa tietoa siitä, miten valtion talousarviosta myönnettävää tutkimusrahoitusta käytetään.

Valtiontalouden tarkastusvirasto on tehnyt jälkiseurannan Yliopistojen valtionrahoitus -tarkastuksesta (10/2018). Jälkiseurantaraportissa selvitetään, mihin toimiin tarkastuskertomuksessa annettujen suositusten ja muiden kannanottojen johdosta on ryhdytty.

Laillisuustarkastuksen kohteena oli yliopistojen valtionrahoitus. Tarkastuksessa selvitettiin päätöksentekoa tutkimusrahoituksen kohteista, valtionrahoituksen käyttöä yliopistoissa, yliopistojen taloudellisesta asemasta annettuja tietoja sekä yliopistojen raportointia opetus- ja kulttuuriministeriölle.

Tarkastuksen perusteella annettiin opetus- ja kulttuuriministeriölle ja Suomen Akatemialle suosituksia, jotka liittyivät tutkimusrahoituksen kohdentumista koskeviin tietoihin, yliopistojen kirjanpitoa koskeviin ohjeisiin, yliopistojen taloudellisen aseman tavoitteisiin ja ennakkomaksujen tarpeellisuutta koskeviin päätöksiin.

Jälkiseurannassa todettiin, että opetus- ja kulttuuriministeriö ja Suomen Akatemia olivat pääosin ryhtyneet korjaaviin toimenpiteisiin suositusten johdosta. Opetus- ja kulttuuriministeriön tulisi kuitenkin pyrkiä tarjoamaan poliittisen päätöksenteon perustaksi vielä tarkempaa tietoa siitä, miten valtion talousarviosta myönnettävää tutkimusrahoitusta käytetään.

Kategoriat