Jälkiseurantaraportti: Yritysten investointien edistäminen

Valtiovarainministeriö, työ- ja elinkeinoministeriö, Business Finland ja sosiaali- ja terveysministeriö ovat kehittäneet valtionhallinnon toimintaa yritysinvestoinneille suotuisamman toimintaympäristön mahdollistamiseksi. Yritysten ja valtion viranomaisten sekä kotimaisten ja ulkomaisten toimijoiden yhteistyötä on edistetty sekä toteutettu useita uudistushankkeita. Lupaprosessien sujuvuudessa on vielä kehitettävää.

Valtiontalouden tarkastusvirasto on tehnyt jälkiseurannan tarkastuksista Yritysten investointien edistäminen: Kokonaisarviointi (3/2017) ja Yritysten investointien edistäminen: Neljän toimialan näkökulma (4/2017). Jälkiseurantaraportissa selvitetään, mihin toimiin tarkastuskertomuksessa annettujen suositusten ja muiden kannanottojen johdosta on ryhdytty.

Jälkitarkastuksen havaintojen perusteella valtiovarainministeriön, työ- ja elinkenoministeriön ja sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonaloilla on tehty runsaasti kehittämistoimenpiteitä yritysten investointien edistämiseksi. Valtion palveluita on digitalisoitu, lupaprosesseja on osin saatu sujuvoitettua ja yhteistyötä on edistetty yrityssektorin kanssa. Valtionhallinnon toimintatapoja on kehitetty tarkastusten suositusten suuntaan. Koska yrityksille suotuisan investointiympäristön edistämiseen ja ylläpitoon on koronapandemian jälkeen tärkeää kiinnittää aiempaakin enemmän huomiota valtiontalouden ja hyvinvointiyhteiskunnan kestävyyden vahvistamiseksi, yritysten investoinneille suotuisan toimintaympäristön kehittämistyötä on tarpeen jatkaa.

Jälkiseurantaa ei ole tarvetta jatkaa.

Kategoriat