Kertomus vaalirahoituksen valvonnasta vuoden 2009 Loviisan kunnallisvaaleissa

Vaalirahoituslain mukaiseen määräaikaan mennessä ilmoitusta ei ollut jättänyt 22 ilmoitusvelvollista. VTV valvoo, että kaikki ilmoitusvelvolliset tekevät vaalirahoituslaissa säädetyt vaalikohtaiset ilmoitukset.

Pääasiallinen sisältö

Kaikki vuoden 2009 Loviisan kunnallisvaalien ilmoitusvelvolliset eli valtuutetuiksi ja varavaltuutetuiksi valitut ovat jättäneet ehdokkaan vaalirahoituksesta annetussa laissa säädetyn vaalirahoitusilmoituksen. Ilmoitusvelvollisia oli yhteensä 121 henkilöä.

Vaalirahoituslain mukaiseen määräaikaan mennessä ilmoitusta ei ollut jättänyt 22 ilmoitusvelvollista. Tarkastusvirasto kehotti ilmoitusvelvollisia, jotka ilmoitustaan eivät olleet jättäneet, laatimaan ja toimittamaan vaalirahoitusilmoituksensa tarkastusvirastolle.

Ensimmäinen kehotus toimitettiin 5.1.2010 seitsemälletoista ilmoitusvelvolliselle ja toinen kehotus saantitodistuksella 26.1.2010 neljälle ilmoitusvelvolliselle. Yhden ilmoitusvelvollisen osalta käynnistettiin uhkasakkoprosessi, joka kuitenkin raukesi, koska ilmoitusvelvollinen jätti vaalirahoitusilmoituksensa.

Ilmoitusten käsittelyn ja tarkastusten yhteydessä tarkastusvirasto kehotti 43 ilmoitusvelvollista täydentämään tai korjaamaan tekemäänsä ilmoitusta. Korjaukset liittyivät pääsääntöisesti puutteisiin kulujen tai rahoituksen erittelytiedoissa.

Ilmoitusten käsittelyn ja tarkistusten yhteydessä kehotettujen ja tehtyjen täydennysten jälkeen Valtiontalouden tarkastusviraston tietoon ei ole tullut seikkoja, joiden perusteella tarkastusvirastolla olisi syytä epäillä vastaanottamiensa ilmoitusten oikeellisuutta.

 

Kategoriat