Kertomus vaalirahoituksen valvonnasta vuoden 2009 uusituissa kunnallisvaaleissa Karkkilassa, Kauniaisissa ja Vihdissä

Kaikki ilmoitusvelvolliset jättivät vaalirahoitusilmoituksen. VTV valvoi uusituissa kunnallisvaaleissa Karkkilassa, Kauniaisissa ja Vihdissä vaalirahoituksen ja vaalikampanjan kulujen ilmoitusvelvollisuuden noudattamista.

Kaikki vuoden 2009 uusittujen kunnallisvaalien ilmoitusvelvolliset eli Karkkilan, Kauniaisten ja Vihdin valtuutetuiksi ja varavaltuutetuiksi valitut ovat jättäneet ehdokkaan vaalirahoituksesta annetussa laissa säädetyn vaalirahoitusilmoituksen. Vaalirahoituslain mukaiseen määräaikaan mennessä ilmoitusta ei ollut jättänyt 24 ilmoitusvelvollista.

Tarkastusvirasto kehotti ilmoitusvelvollisia, jotka ilmoitustaan eivät olleet jättäneet, laatimaan ja toimittamaan vaalirahoitusilmoituksensa tarkastusvirastolle.

Ensimmäinen kehotus toimitettiin 19.11. seitsemälletoista ilmoitusvelvolliselle ja toinen kehotus saantitodistuksella 21.12.2009 kahdeksalle ilmoitusvelvolliselle. Yhden ilmoitusvelvollisen osalta käynnistettiin uhkasakkoprosessi, joka kuitenkin raukesi, koska ilmoitusvelvollinen jätti vaalirahoitusilmoituksensa.

Ilmoitusten käsittelyn ja tarkastusten yhteydessä tarkastusvirasto kehotti 52 ilmoitusvelvollista täydentämään tai korjaamaan tekemäänsä ilmoitusta. Korjaukset liittyivät pääsääntöisesti puutteisiin kulujen tai rahoituksen erittelytiedoissa.

Ilmoitusten käsittelyn ja tarkistusten yhteydessä kehotettujen ja tehtyjen täydennysten jälkeen Valtiontalouden tarkastusviraston tietoon ei ole tullut seikkoja, joiden perusteella tarkastusvirastolla olisi syytä epäillä vastaanottamiensa ilmoitusten oikeellisuutta.

Vuoden 2009 uusituissa kunnallisvaaleissa sovellettiin lakia ehdokkaan vaalirahoituksesta ensimmäistä kertaa kokonaisuudessaan.

 

Kategoriat