Kertomus vaalirahoituksen valvonnasta vuoden 2019 europarlamenttivaaleissa

Kaikki ilmoitusvelvolliset jättivät vaalirahoitusilmoituksen. Tarkastusvirastolle ei tehty ilmoituksiin liittyviä kanteluita. Valtiontalouden tarkastusvirasto valvoi, että vuoden 2019 europarlamenttivaalien ehdokkaat tekivät vaalirahoituksesta ja vaalikampanjakuluista vaalirahoituslaissa säädetyt ilmoitukset.

Kaikki vuoden 2019 europarlamenttivaalien ehdokkaat tekivät vaalirahoituksesta ja vaalikampanjakuluista vaalirahoituslaissa säädetyt ilmoitukset.

Ilmoitusten käsittelyn yhteydessä tarkastusvirasto pyysi 14:ää ilmoitusvelvollista täydentämään tai korjaamaan tekemäänsä ilmoitusta. Korjaukset olivat pääosin tarkennuksia vaalirahoitusilmoitusten rahoitustietoihin.

Tarkastusvirasto pyysi kaikilta ilmoitusvelvollisilta selvityksiä vaalirahoitusilmoitusten oikeellisuudesta. Selvityspyyntöjen tavoitteena oli varmentaa vaalirahoitusilmoituksissa esitettyjä tietoja. Tätä varten ehdokkaita pyydettiin toimittamaan vaalikampanjassa käytettyjen pankkitilien tiliotteet.

Tarkastusvirastolle ei tehty vuoden 2019 europarlamenttivaalien vaalirahoitusilmoituksiin liittyviä kanteluita.

Valvontaprosessia voidaan yleisellä tasolla pitää toimivana. Vaalirahoituksen läpinäkyvyys perustuu kuitenkin edelleen siihen, että ilmoitusvelvolliset tekevät ilmoituksensa avoimesti ja rehellisesti.

Ilmoitusten käsittelyn tai saatujen selvitysten ja ilmoitusten täydennysten jälkeen Valtiontalouden tarkastusviraston tietoon ei ole tullut seikkoja, joiden perusteella tarkastusvirastolla olisi syytä epäillä vastaanottamiensa ilmoitusten oikeellisuutta.

Kategoriat

URN-tunniste

URN:NBN: VTV-K212019vp