Koulutuksen määrällinen ennakointi, mitoitus ja kohdentaminen

Nykytilanteen riskinä on, että laaja, kattava ja pitkäkestoinen valtakunnallinen ennakointi- ja mitoitustyö jää hyödyntämättä. Tarkastuksen pääkysymyksenä oli, miten määrällisen säätelyn kohteena oleva nuorten opetussuunnitelmaperusteisen ammatillisen peruskoulutuksen ennakointi, mitoitus ja kohdentaminen toimintakokonaisuutena ovat tukeneet koulutuksen työelämävastaavuutta.

Kategoriat