Jälkiseurantaraportti: Koulutuksen määrällinen ennakointi, mitoitus ja kohdentaminen; Koulutus- ja työvoimatarpeiden ennakointi, mitoitus ja kohdentaminen

Ennakoinnin, mitoituksen ja kohdentamisen läpinäkyvyydessä on tapahtunut kannanottojen suuntaista kehitystä. Jälkiseurantaraportissa selvitetään, mihin toimenpiteisiin tarkastuskertomuksessa esitettyjen kannanottojen johdosta on ryhdytty.

Yhteenveto ja jatkotoimet

Jälkiseurannassa selvitettiin erityisesti ennakoinnin, mitoituksen ja kohdentamisen muodostaman kokonaisuuden läpinäkyvyydessä tapahtuneita muutoksia.

Ennakoinnin ministeriötasoista organisointia on uudistettu, ja valtioneuvoston kanslian johdolla on kehitetty valtakunnallista ennakointimallia, joka valmistuu vuoden 2014 alussa. Ennakointitiedon läpinäkyvyyttä on tarkoitus lisätä laatimalla useampia skenaarioita ja tuomalla ne sidosryhmäkeskusteluun.

Tällöin etenkin työmarkkinajärjestöt ja alueviranomaiset pystyvät ottamaan niihin entistä paremmin kantaa. Tavoitteena on ennakointitiedon perusteella käytävä aikaisempaa laajempi ja syvällisempi yhteiskunnallinen keskustelu jo ennakointityön varhaisessa vaiheessa.

Jälkiseurannan perusteella voidaan todeta, että tarkastuskohteessa on tapahtunut tarkastusten kannanottojen suuntaista kehitystä, ja jälkiseurannassa esille tuotujen toimenpiteiden voidaan katsoa olevan tarkastusviraston näkökulmasta riittäviä.

Aihealueen seuranta voidaan jatkossa toteuttaa perusseurannan ja riskianalyysien yhteydessä. Jälkiseurantaa ei ole tarvetta jatkaa.

 

Kategoriat