Kvantitativt föregripande, dimensionering och inriktning av yrkesutbildningen

I nuläget en risk är att det omfattande, täckande och långvariga riksomfattade arbete med föregripande och dimensionering, som är förenat med beredningen av planen, förblir outnyttjat. Huvudfrågan vid revisionsverkets revision var, hur föregripandet, dimensioneringen och inriktningen av den på undervisningsplanerna baserade volymreglerade yrkesgrundutbildningen för unga som helhet har stött ut bildningens korrelation till arbetslivet. Detta dokument innehåller en sammanfattning av de viktigaste resultaten av revisionen. Hela revisionsberättelsen finns endast på finska.

kategorier