Koulutus- ja työvoimatarpeiden ennakointi, mitoitus ja kohdentaminen

Koulutuksen ennakoinnin tarve on ilmeinen, mutta tarkastuksen mukaan ennakoinnin tavoitteiden määrittelyssä on puutteita ja ristiriitaisuuksia. Tarkastuksen tavoitteena oli selvittää, muodostavatko koulutuksen ennakointi, mitoitus ja kohdentaminen sellaisen kokonaisuuden, jolla on edellytyksiä vastata työvoimatarpeisiin ja niissä tapahtuviin muutoksiin. Tarkastuksessa kysyttiin, onko ennakoinnilla, mitoituksella ja kohdentamisella edellytyksiä toimia vaikuttavasti.

Kategoriat