Kuluttajahallinnon toimivuus

Keskeisten kuluttajahallinnon toimijoiden yleinen käsitys oli, että suomalaisen kuluttajansuojan tila on suhteellisen hyvä ja suomalainen kuluttajahallinto toimii yleisesti ottaen kohtalaisen hyvin. Kuitenkaan yksiselitteisen vastauksen antaminen tarkastuksen pääkysymykseen ei ole mahdollista. Tarkastuksessa tarkasteltiin kuluttajahallinnon kokonaisuutta. Tarkastuksessa selvitettiin kuluttajapolitiikalle ja -hallinnolle asetettuja tavoitteita, hallinnon toimintaa näiden tavoitteiden toteuttamiseksi ja arvioitiin koko kuluttajahallinnon toimivuutta ja tuloksellisuutta.

Kategoriat