Lastensuojelu

Tarkastus osoitti, että lapsen etu toteutuu lastensuojelussa vaihtelevasti tarkastelunäkökulman ja lapsen tai nuoren asuinkunnan mukaan. Avo- ja jälkihuollossa lapset ja nuoret saavat kohtalaisesti tarpeitaan vastaavia palveluja. Jälkihuollossa olevia nuoria tuetaan taloudellisesti tarpeen mukaan, mutta itsenäistymisessä tarvittavaa henkilökohtaista tukea ja ohjausta ei tarjota riittävästi. Tarkastuksessa selvitettiin, saavatko lapset ja nuoret avo- sijais- tai jälkihuollossa tarvitsemansa palvelut ja tukitoimet sekä sitä, miten lapsen tai nuoren perhettä tuetaan lastensuojeluprosessin eri vaiheissa.

Tarkastuksen tavoitteena oli selvittää, toteutuuko lapsen etu lastensuojelussa. Lapsen edun käsite on hyvin tulkinnanvarainen, eikä sitä voida määritellä tyhjentävästi. Tarkastuksessa lapsen edun katsottiin toteutuvan, jos lastensuojelun asiakkaat ja heidän perheensä saivat tarpeidensa mukaiset palvelut, asiakassuunnitelmat ja kuntien tekemät lastensuojelusuunnitelmat oli tehty säännösten  mukaisesti, lastensuojelun resursointi ja valvonta oli riittävää sekä toimeentulotuki- ja asiakasmaksulainsäädäntöä sovellettaessa lastensuojelulain säännökset olivat ensisijaisia.

Tarkastuksessa selvitettiin, saavatko lapset ja nuoret avo- sijais- tai jälkihuollossa tarvitsemansa palvelut ja tukitoimet sekä sitä, miten lapsen tai nuoren perhettä tuetaan lastensuojeluprosessin eri vaiheissa. Tarkastuksessa kartoitettiin myös, ovatko asiakassuunnitelmat ja kuntien tekemät lastensuojelun suunnitelmat säännösten mukaisia. Samoin tarkastuksessa selvitettiin, onko lastensuojelulain valvonta riittävää ja ovatko muut ohjauskeinot edistäneet lastensuojelulain tavoitteita. Lisäksi tarkastuksessa tutkittiin lastensuojelulain suhdetta muuhun lainsäädäntöön.

Pääasiallinen tarkastusaineisto koostui kymmenen kunnan lastensuojelun työntekijöiden haastatteluista, kuvitteellisista lastensuojelun asiakastapauksista, aluehallintoviranomaisille kohdennetusta kyselystä sekä lastensuojelurekisteriaineistosta. Tarkastuksessa ei selvitetty lapsen edun toteutumista ehkäisevässä lastensuojelussa eikä yksityisellä sektorilla.

Tarkastus osoitti, että lapsen etu toteutuu lastensuojelussa vaihtelevasti tarkastelunäkökulman ja lapsen tai nuoren asuinkunnan mukaan. Avo- ja jälkihuollossa lapset ja nuoret saavat kohtalaisesti tarpeitaan vastaavia palveluja. Jälkihuollossa olevia nuoria tuetaan taloudellisesti tarpeen mukaan, mutta itsenäistymisessä tarvittavaa henkilökohtaista tukea ja ohjausta ei tarjota riittävästi.

 

Kategoriat