Lausunto: Digituen toimintamalliehdotus (AUTA-hankkeen loppuraportti)

Julkisten palvelujen digitalisoinnissa on tärkeää kiinnittää huomiota erityisryhmiin, jotka eivät pysty käyttämään digitaalisia palveluja ilman apua.

Tarkastusvirasto katsoo, että Väestörekisterikeskukselle ja Kansalaisneuvonnalle suunnitellut roolit digituen järjestämisessä ovat perusteltuja.

AUTA-hankkeen loppuraportissa kiinnitetään huomiota digitukeen liittyvien käsitteiden ja sanaston epäyhtenäisyyteen. Osalle näistä käsitteistä olisi kuitenkin löydettävissä jo vakiintuneita määritelmiä.

Jatkossa tarkastusvirasto pitää tärkeänä digituen kustannushyötyjen mitattavuuden varmistamista. Jotta digituen kustannushyötyjä voitaisiin mitata, tarvittaisiin tieto siitä, mikä on digitaalisen palvelun kustannus käyttäjää kohden sekä vertailutieto vaihtoehtoisten palvelukanavien (puhelinpalvelu tai tiskiasiointi) kustannuksesta käyttäjää kohden.

Kategoriat