Lausunto: Eettistä tietopolitiikkaa tekoälyn aikakaudella -selonteon luonnos

Valtiontalouden tarkastusvirasto on antanut lausunnon "Eettistä tietopolitiikkaa tekoälyn aikakaudella" -selonteon luonnoksesta. Valtiontalouden tarkastusvirasto pitää luonnosta kokonaisuutena ansiokkaana ja perusteellisena, mutta nyt esitetyssä muodossaan selonteko ei ole toimeenpantavissa.

Lausuntopyyntö luonnoksesta valtioneuvoston selonteoksi ”Eettistä tietopolitiikkaa tekoälyn aikakaudella” (lausunto annettu 31.10.2018)

Valtiontalouden tarkastusvirasto on antanut lausunnon ”Eettistä tietopolitiikkaa tekoälyn aikakaudella” -selonteon luonnoksesta. Valtiontalouden tarkastusvirasto pitää luonnosta kokonaisuutena ansiokkaana ja perusteellisena. Luonnokseen on koottu erilaisia näkökulmia tietopolitiikan ja tekoälyn hyödyntämiseen.

Tarkastusviraston mukaan luonnoksessa on paljon strategian piirteitä, mutta siitä puuttuu kokonaan strategiaan kuuluva toimeenpanosuunnitelma esitettyjen linjausten toteuttamiseksi. Toimeenpanosuunnitelman tulisi sisältää myös linjausten toteuttamisen aikataulutus ja arvio  tarvittavista resursseista. Nyt esitetyssä muodossaan selonteko ei ole toimeenpantavissa. Myös selonteon linjausten toimeenpanon valtiontaloudellinen merkitys jää arvioimatta.

Kategoriat