Lausunto valtiovarainvaliokunnalle: Hallituksen esitys eduskunnalle valtion talousarvioksi vuodelle 2021 (HE 146/2020 vp)

Hallituksen toimet koronakriisin hoitamiseksi ovat olleet oikeansuuntaisia ajoitukseltaan ja mittakaavaltaan. Koronakriisin vaikutuksia tulisi jatkossakin lieventää aktiivisella finanssipolitiikalla.

Valtiovarainvaliokunta on pyytänyt tarkastusvirastolta asiantuntijalausuntoa valtion talousarvioesityksestä seuraavista aiheista:

  • finanssipolitiikan valvonnan arvio ja erityisesti julkisen talouden kestävyys keskipitkällä ja pitkällä aikavälillä

  • arvio finanssipolitiikan linjauksista

  • näkemys keinoista kasvun aikaansaamiseksi ja työllisyyden parantamiseksi

  • työllisyystoimien vaikutusarviot

  • ennusteiden realistisuus

  • arvio menokehyksestä ja finanssipolitiikan säännöstöstä.

Lausunto perustuu Valtiontalouden tarkastusviraston finanssipolitiikan valvonnan alustaviin havaintoihin syksyltä 2020 siltä osin kuin tarkastusvirasto on aiheita arvioinut.

Tarkastusvirasto tulee käsittelemään aiheita tarkemmin joulukuussa 2020 eduskunnalle annettavassa finanssipolitiikan valvonnan kertomuksessa.

Kategoriat