Lausunto: Hallituksen esitysluonnos laiksi sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annetun lain muuttamisesta

Hallituksen esitys on hyvin valmisteltu, ja sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuihin esitetyt muutokset ovat oikeansuuntaisia. Tarkastusvirasto ehdottaa, että lakiluonnosta selvennettäisiin siten, että toimeentuloasiakkuuden synnyttyä asiakkaalta ei perittäisi asiakasmaksua ollenkaan.

Valtiontalouden tarkastusvirasto kiinnittää lausunnossaan huomiota lakiluonnoksen kohtiin, jotka koskevat asiakasmaksun alentamisen tai perimättä jättämisen suhdetta toimeentuloturvaan. Hallituksen esityksessä ei aseteta määräaikaa asiakasmaksun alentamis- tai perimättä jättämispäätökselle, kun taas toimeentulotukihakemuksen käsittelylle määräaika on enintään seitsemän arkipäivää. Tämä voi johtaa tilanteeseen, jossa asiakas hakee kunnasta täydentävää toimeentulotukea asiakasmaksuun, johon hän on jo hakenut alentamista tai perimättä jättämistä. Hallinnollisesti kevyempi ratkaisu olisi, että toimeentuloasiakkuuden synnyttyä asiakkaalta ei perittäisi asiakasmaksua lainkaan.

Lisäksi hallituksen esityksessä on kohtia, jotka voivat lisätä hallinnollisia kustannuksia palvelujen järjestäjälle tai aiheuttaa lain soveltamiseen ja toimeenpanoon liittyviä epäselvyyksiä. Näitä kohtia tulisi tarkentaa.

Kategoriat