Lausunto: Ilmoittajansuojadirektiivin täytäntöönpanoa koskeva ulkoinen ilmoituskanava

Ilmoittajansuojadirektiivin täytäntöönpanoa koskeva ulkoinen ilmoituskanava voisi olla oikeusasiamiehen, valtioneuvoston tai valtiovarainministeriön yhteydessä, ehdottaa VTV.

Oikeusministeriö on pyytänyt VTV:ltä lausuntoa siitä, missä ilmoittajansuojadirektiivin täytäntöönpanoa koskeva ulkoinen ilmoituskanava voisi sijaita. Direktiivillä halutaan varmistaa, että jos joku epäilee tai havaitsee työnsä yhteydessä yleisen edun vastaista toimintaa, hän voi ilmoittaa asiasta turvallisesti.

VTV ottaa nykyisinkin vastaan valtiontaloutta ja EU-rahoitusta koskevia kanteluja ja väärinkäytösilmoituksia. Olisi kuitenkin tarkoituksenmukaista, että ilmoittajansuojadirektiiviä koskeva ilmoituskanava sijoitettaisiin organisaatioon, jonka päätehtävänä on kyseisen tyyppisten asioiden käsittely. VTV:n keskeisintä toimialaa tehtävä ei ole.

Ilmoituskanavan vastuuviranomaiseksi sopisi hyvin eduskunnan oikeusasiamies laajoine toimivaltuuksineen. Kun otetaan huomioon, millä perusteella Suomi on raportointivelvollinen EU:n toimielimille, vastuu sopisi myös valtioneuvoston tai valtiovarainministeriön yhteydessä toimivalle viranomaiselle, kuten valtiovarain controller -toiminnolle.

Tavallisesti valtioneuvoston alainen hallinto tekee yhteistyötä tai saa toimeksiantoja EU:n komissiolta, kun taas ylimpien kansallisten tarkastusviranomaisten yhteistyökumppani EU:ssa on Euroopan tilintarkastustuomioistuin.

Kategoriat