Lausunto: Julkisen hallinnon digitaalisesta turvallisuudesta ja sen toimeenpanosuunnitelmasta 2020–2023

Julkisen hallinnon digitaalisen turvallisuuden kehittämiseksi keskeistä olisi, että digitaalisen turvallisuuden yhteistoiminta- ja hallintamalli sekä vaikuttavuus- tai kustannusmalli saadaan toteutettua asianmukaisesti ja kustannustehokkaasti esitetyssä aikataulussa.

Jotta julkisen hallinnon digitaalista turvallisuutta voidaan kehittää, eri toimijoiden tulee tehdä saumatonta yhteistyötä, jossa vastuut ja roolit on selkeästi määritelty ja dokumentoitu. Tämä helpottuu, kun julkisen hallinnon digitaalisen turvallisuuden yhteistoiminta- ja hallintamalli saadaan asiamukaisesti määriteltyä ja toteutettua.

On tärkeää, että digitaalisen turvallisuuden toimeenpanosta aiheutuvat kustannukset julkiselle hallinnolle voidaan arvioida ja ennakoida nykyistä tarkemmin myös pitkällä aikajaksolla. Lausunnon kohteena olevassa materiaalissa kustannusten seurannan tärkeys on huomioitu. Myönteistä on, että julkisen hallinnon digitaalisen turvallisuuden vaikuttavuus- tai kustannusmalli on tarkoitus saada käyttöön jo vuonna 2022.

Julkisen hallinnon digitaalisen turvallisuuden ja sen toimeenpanosuunnitelman valmisteluun on osallistunut eri organisaatioiden edustajia myös elinkeinoelämästä ja kunnista. Julkinen hallinto kokonaisuudessaan on ollut myös tarkastelun kohteena siltä osin kun se on säännösten perusteella mahdollista. Näin on saatu aikaiseksi kattava näkemys käsittelyssä olevasta kokonaisuudesta, mitä voidaan pitää hyvänä tapana valmistella tämän suuruusluokan asioita.

Kategoriat