Lausunto: Julkisten työvoima- ja yrityspalveluiden uudelleen järjestämistä koskeva lainsäädäntö

VTV on antanut työ- ja elinkeinoministeriölle lausunnon hallituksen esityksestä julkisten työvoima- ja yrityspalveluiden uudelleen järjestämistä koskevaksi lainsäädännöksi.

Kategoriat