Lausunto: Kansallisarkiston arvonmääritys- ja seulontapolitiikka-asiakirjan luonnos

Asiakirjaan tarvitaan tarkennuksia, jotta julkishallinnon toimijat voivat toimia oikein sen perusteella. Arvonmäärityksen ja seulontapäätösten prosessi olisi hyvä kuvata. Henkilötietojen arkistoinnin käytäntöjä olisi toivottavaa tarkentaa.

Valtiontalouden tarkastusvirasto ehdottaa, että Kansallisarkiston arvonmääritys- ja seulontaprosessista laadittaisiin tiivis ja visuaalisesti havainnollinen prosessikuvaus.

Asiakirjassa tulisi lisäksi tarkentaa, miten julkishallinnon toimijoiden tulee käytännössä ottaa tietosuoja huomioon henkilötietojen arkistoinnissa. Laajemmin tulisi tarkastella myös sitä, missä muodossa aineistoa säilytetään. Säilytysmuotoa koskevat linjaukset ovat tärkeitä erityisesti tapauksissa, joissa käytössä ei ole asianhallintajärjestelmää tai sähköisen arkistoinnin kannalta vaadittavia metatietoja. Aineistojen digitoinnin kustannus-hyötysuhdetta tulisi avata tarkemmin.

Organisaatioiden tehtävän ja toimintaympäristön analyysissä tulisi tarkastella laajemmin sitä, mikä on organisaation tehtävien yhteiskunnallinen merkitys. Organisaation tehtävät voivat olla merkittäviä, vaikka se ei olisi hierarkkisesti korkeassa asemassa.

Asiakirjan terminologiaa tulisi tietyiltä osin selkeyttää ja käsitteiden väliset suhteet määritellä, jotta asiakirja olisi ymmärrettävä myös suurelle yleisölle.

Kategoriat