Lausunto: Kommentit hallituksen esitysluonnokseen eduskunnalle laiksi julkisten työvoima- ja yrityspalveluiden alueellista tarjoamista koskevasta kokeilusta

Tarkastusvirasto ottaa kantaa esitetyn työllisyyden kuntakokeilun asetelmaan, tuotettavan tiedon hyödyntämiseen ja kokeilun vaikutusten arvioinnin edellytyksiin.

Työllisyyden kuntakokeilun tulisi edistää etenkin työllistymistä avoimille työmarkkinoille. Esitetyssä kuntakokeilussa asiakkaita voidaan kuitenkin ohjata tavanomaista useammin kuntouttavaan työtoimintaan, ja kunnan palkkatukityön päätyttyä he voivat päätyä takaisin työttömäksi ja uudelleen kuntouttavan työtoiminnan piiriin.

Kokeilussa tulisi kerätä tietoa sitä, kuinka suuri osa kuntouttavassa työtoiminnassa olevista asiakkaista ei todennäköisesti voi päätyä avoimille työmarkkinoille. Myös tälle asiakasryhmälle tulisi kehittää työllisyyden ja talouden hoidon kannalta kestäviä palvelumuotoja ja ratkaisuja.

Kokeilun vaikutusten arviointia heikentää se, että kokeilun seurantajakso jää liian lyhyeksi, kokeilun piiriin tulee koko ajan uusia asiakkaita ja asiakas voi olla kokeilun aikana erilaisten toimenpiteiden piirissä.

Kokeilun alkaessa tulisi arvioida, miten kokeilun aineistoa voidaan hyödyntää myöhemmissä vaikutusarvioinneissa.

Kategoriat