Lausunto: Hallituksen esitysluonnos valtion talousarviosta annetun asetuksen (688/2001) muuttamiseksi

Tarkastusvirasto kiinnittää huomiota siihen, että menon tarkastusten ja hyväksymisen kontrollit kokonaisuutena varmistavat myös jatkossa menon asiallisen ja numerollisen oikeellisuuden.

Valtiontalouden tarkastusvirasto on antanut lausunnon luonnoksesta hallituksen esitykseksi valtion talousarviosta annetun asetuksen (688/2001) muuttamiseksi.

Tarkastusvirasto kiinnittää huomiota siihen, että menon tarkastusten ja hyväksymisen kontrollit kokonaisuutena varmistavat myös jatkossa menon asiallisen ja numerollisen oikeellisuuden.

Mikäli matkamääräys nähdään jatkossa myös menopäätöksenä, menopäätöksen tekijän tulee voida varmistua menon laillisuudesta ja tarkoituksenmukaisuudesta sekä määrärahan ja mahdollisen valtuuden riittävyydestä. Lisäksi muutoksessa on huolehdittava menojen maksamisesta asianmukaisesti ja oikeanmääräisenä.

Kategoriat