Lausunto: Luonnos eräiden Senaatti-kiinteistöjä koskevien asetusten muuttamisesta

Samasta lakiuudistuksesta johtuvien asetusmuutosten kokoaminen yhteen oli onnistunut ratkaisu. Senaatti-kiinteistöjen hallituksen jäsenten osaamisvaatimuksia ei tulisi lieventää vaan niihin tulisi lisätä hallinnon tuntemus. Puolustuskiinteistöjen hallituksen kokoonpanosta ja osaamisvaatimuksista tulisi määrätä säädöksellä, samoin kuin siitä, miten puolustusvoimien strategisten kumppanien käyttöön järjestetään tiloja esimerkiksi vuokraamalla.

Oli onnistunut ratkaisu koota kaikki samasta lakiuudistuksesta seuraavat asetusten muutostarpeet yhdeksi suuremmaksi asetusmuutoskokonaisuudeksi.
Senaatti-kiinteistöjen hallituksen jäsenten osaamisvaatimuksia ei tulisi lieventää ainakaan ilman hyviä perusteita. Lieventämistä ehdotetaan luonnoksessa, mutta se sopii huonosti yhteen sen kanssa, että Senaatti-kiinteistöjen hallinnassa oleva kiinteistövarallisuus kasvaa ja sen toiminta muuttuu uuden konsernirakenteen vuoksi aiempaa monimutkaisemmaksi ja moniulotteisemmaksi.

Senaatti-kiinteistöjen toiminnan tarkoituksena on turvata se, että valtionhallinnolla on käytössään sellaiset kiinteistöt ja tilat, joita sen toiminta edellyttää. Tämän vuoksi tulisi harkita, että Senaatti-kiinteistöjen hallituksen jäseniltä vaadittaisiin myös hallinnon tuntemusta. Myös Puolustuskiinteistöjen hallituksen kokoonpanosta ja sen jäsenten osaamisvaatimuksista tulisi määrätä säädöksellä.

Tarkastusvirasto ehdottaa harkittavaksi, tulisiko asetukseen valtion kiinteistövarallisuuden hankinnasta, vuokraamisesta, hallinnasta ja hoitamisesta lisätä säännökset menettelyistä, joilla järjestetään tilat puolustusvoimien strategisten kumppanien käyttöön esimerkiksi vuokraamalla.

Kategoriat