Lausunto: Luonnos hallituksen esitykseksi laiksi Senaatti-kiinteistöistä ja Puolustuskiinteistöistä sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Tarkastusvirasto ei näe estettä sille, että valtio ottaa käyttöön toimintamallin, jossa kahdesta liikelaitoksesta muodostetaan liikelaitoskonserni. Toimintamalli on uusi, ja vastuuministeriöiden tulee seurata sen toimivuutta. Puolustustarkoituksiin käytettävien kiinteistöjen turvallisuusriskit on hallittava. Valtiolle on turvattava riittävä kiinteistöalan osaaminen.

Luonnoksessa ehdotetaan, että valtion rakennettu kiinteistövarallisuus keskitetään nykyisiin Senaatti-kiinteistöihin sekä sen tytärliikelaitokseksi perustettaviin Puolustuskiinteistöihin. Yhdessä nämä kaksi liikelaitoista muodostaisivat Senaatti-konsernin.

Kahdesta liikelaitoksesta muodostuva konserni on täysin uusi toimintamalli, jonka käyttöönotolle ei ole estettä. Ohjausvastuussa olevien ministeriöiden tulee kuitenkin seurata ja arvioida mallin toimivuutta, jotta mahdollisiin ongelmiin voidaan reagoida nopeasti.

Erityisesti maanpuolustuksellisiin tarkoituksiin käytettävien kiinteistöjen erityiset turvallisuusriskit on voitava hallita riittävän hyvin myös liikelaitoskonsernissa.

Kun valtion maaomaisuus ja henkilöstö siirtyvät liikelaitokseen, on tärkeää huolehtia siitä, että myös valtiolle jää riittävässä määrin kiinteistöalan osaamista.

Erityisen tärkeää on, että liikelaitoskonsernissa noudatetaan esteellisyyssääntöjä ja vältetään vaarallisia työyhdistelmiä.

Ehdotuksen tavoitteet toiminnan tehostamisesta sekä puolustusvoimien toimitilakustannusten nousun hillitsemisestä ovat hyviä. Luonnos hallituksen esitykseksi on valmisteltu kokonaisuutena hyvin.

Kategoriat