Lausunto: Ohje ministereille vieraanvaraisuuden, etuuksien ja lahjojen vastaanottamisesta

Tarkastusvirasto on antanut lausunnon valtioneuvoston kanslian laatimasta ohjeesta Ministereille vieraanvaraisuuden, etuuksien ja lahjojen vastaanottamisesta. Tarkastusvirasto pitää ohjeen laatimista tärkeänä.

Tarkastusviraston näkemyksen mukaan ohjeluonnos on sisällöltään sopivan tiukka. On perusteltua, että ohjeessa yksiselitteisesti kielletään rahan ja ulkopuolisten tarjoamien matkojen vastaanottaminen. Yksittäisissä ohjeen kohdissa olisi hyvä harkita, onko yksityiskohtainen ohjeistaminen tähdellistä. Lahjarekisterin hallinnointi tulisi rakentaa mahdollisimman kevyeksi. Tämä tukisi myös sitä, että ministerit ilmoittaisivat harkintansa mukaan myös alle 400 euron lahjoja rekisteriin.

Kategoriat