Lausunto tarkastusvaliokunnalle: Valtiontalouden tarkastusviraston vuosikertomus eduskunnalle 2020 – työllisyyden edistäminen

Lausunnossa esitellään tarkemmin kolmea työllisyyden hoitoon ja edistämiseen liittyvää tarkastusta, joihin tarkastusviraston vuoden 2020 vuosikertomuksen luvussa kolme esitetyt viraston tarkastushavainnot perustuvat.

Vuoden 2013 TE-toimistouudistuksen vaikutukset (4/2020) -tarkastuksen perusteella VTV totesi muun muassa, että uudistuksen tavoitteita ei saavutettu ja että henkilökohtaista palvelua ei ole mahdollista korvata täysin sähköisillä ja muilla itsepalvelukanavilla.

Euroopan sosiaalirahaston hankerahoituksen myöntö, kohdentaminen ja seuranta ohjelmakaudella 2014–2020 (6/2020) -tarkastuksessa VTV totesi mm. seuraavaa: Osallistujien itse ilmoittamien tietojen perusteella vaikuttaa siltä, että ESR-hankkeisiin ovat kaudella 2014–2020 osallistuneet pääasiassa koulutetut, työssäkäyvät ihmiset. ESR-hankkeet ovat siis pääosin kohdentuneet muihin väestöryhmiin kuin työttömiin.

Työvoimapalvelujen tarjonta ja uudistukset 2015–2019 (7/2020) -tarkastuksen mukaan määrärahojen vähenemisestä huolimatta TE-hallinnolla on ollut kohtuulliset edellytykset tarjota TE-palveluja tuloksellisesti vuosina 2015–2018. Tarkastuksen kohteena olleet työllisyystilanteen parantamiseen tähdänneet uudistukset saatiin viime hallituskaudella toteutettua suunnitelmien mukaisesti.

Kategoriat