Lausunto: Työryhmän ehdotus valtion toimitilastrategiaksi

VTV pitää työryhmän ehdotusta valtion toimitilastrategiaksi pääosin kannatettavana. VTV katsoo, että toimitilastrategiaa, valtion kiinteistöstrategiaa, toiminnan ja palveluiden digitalisointiohjelmia sekä joulukuussa 2020 vahvistettua julkisen hallinnon strategiaa tulisi käsitellä laajasti kokonaisuutena

Valtiovarainministeriö on pyytänyt VTV:ltä lausuntoa työryhmän ehdotuksesta valtion toimitilastrategiaksi. Ehdotettu valtion toimitilastrategia pyrkii vastaamaan kansalaisten palvelutarpeen ja valtiolla tehtävän työn tapojen muutoksiin.

VTV:n näkemyksen mukaan on hyvä, että ehdotuksessa on nostettu toimitilastrategian tavoitteeksi se, että tilat tukevat tuloksellista toimintaa. Lisäksi VTV pitää tärkeänä, että Suomen ilmastotavoitteet näkyvät konkreettisesti myös toimitilastrategian linjauksissa.

VTV pitää erinomaisena, että strategian toimeenpanoa ja seurantaa on suunniteltu. Ehdotuksesta ei kuitenkaan tällä hetkellä käy ilmi, kuinka usein strategian toimeenpanon edistymistä seurataan, miten edistymisestä raportoidaan ja miten raportit käsitellään.

VTV katsoo, että toimitilastrategiaa, valtion kiinteistöstrategiaa, toiminnan ja palveluiden digitalisointiohjelmia sekä joulukuussa 2020 vahvistettua julkisen hallinnon strategiaa tulisi käsitellä laajasti kokonaisuutena.

Kategoriat