Lausunto: Valtion matkasuunnitelman ja matkalaskun käsittelyä koskeva ohje

VTV on antanut Valtiokonttorille lausunnon valtion matkasuunnitelman ja matkalaskun käsittelyä koskevasta ohjeesta.

Yleistä

Klikkaa ja lisää otsikko valintakysymykselle

Muutos on toimiva ja ymmärrettäviä

Yleistä: Kirjoita tähän kommentit muutoksista

Matkustamisen hankinnat

Yhteishankinnat

Muutos on toimiva ja ymmärrettävä

Yhteishankinnat: Kirjoita tähän kommentit muutoksesta

Valtion maksuaikakortti ja matkatili

Muutos on toimiva ja ymmärrettävä

Valtion maksuaikakortti ja matkatili: Kirjoita tähän kommentit muutoksesta

Työnantajan harkintavalta

Työnantajan harkintavalta

Muutos on toimiva ja ymmärrettävä

Työnantajan harkintavalta: Kirjoita kommentit muutoksesta tähän

Matkamääräys

Matkamääräys

Muutos on osittain toimiva ja ymmärrettävä

Matkamääräys: Kirjoita kommentit muutoksesta tähän

Ohjeessa on muutoksena esitetty, että ennen matkamääräyksen antamista on tehtävä kustannusvertailu erilaisten matkustusvaihtoehtojen välillä. Virkamatkojen suorittamisessa kokonaistaloudellisuuden näkökulma on aina huomioitava. Suositeltavaa olisi tarkentaa, milloin ja missä tilanteissa kustannusvertailut on tehtävä. Ohjeessa jää myös avoimeksi, miten ja kuinka laajasti vertailu on tehtävä. Tämän takia kustannusvertailun tekemistä tulisi riittävästi ohjeistaa. Laskenta- ja vertailuesimerkit lisäisivät asian ymmärtämistä ja vertailujen yhdenmukaisuutta valtiolla.

Pysyväismatkamääräykset on suositeltavaa tehdä M2 -järjestelmään.

Matkalle lähtö ja paluu

Matkalle lähtö ja paluu

Muutos on toimiva ja ymmärrettävä

Matkalle lähtö ja paluu: Kirjoita kommentit muutoksesta tähän

Maksutavan valinta matkasuunnitelmalla

Maksutavan valinta

Muutos on toimiva ja ymmärrettävä

Maksutavan valinta: Kirjoita kommentit muutoksesta tähän

Maksuaikakortin ja matkatilin ostotapahtumat

Klikkaa ja lisää otsikko valintakysymykselle

Muutos on toimiva ja ymmärrettävä

Maksuaikakortin ja matkatilin ostotapahtumat: Kirjoita kommentit muutoksesta tähän

Ostot puitesopimuksen piirissä olevalta öljy-yhtiöltä

Ostot puitesopimuksen piirissä olevalta öljy-yhtiöltä.

Muutos on toimiva ja ymmärrettävä

Ostot puitesopimuksen piirissä olevalta öljy-yhtiöltä: Kirjoita kommentit muutoksesta tähän

Perustelut oman auton ja taksin käytölle

Perustelut oman auton ja taksin käytölle

Muutos on toimiva ja ymmärrettävä

Perustelut oma auton ja taksin käytölle: Kirjoita kommentit muutoksesta tähän

Junaliput

Junaliput

Muutos on toimiva ja ymmärrettävä

Junaliput: Kirjoita kommentit muutoksesta tähän

Vuokra-auton käyttö

Vuokra-auton käyttö

Muutos on toimiva ja ymmärrettävä

Vuokra-auton käyttö: Kirjoita tähän kommentit muutoksesta

Yömatkaraha (16§)

Yömatkaraha (16§)

Muutos on toimiva ja ymmärrettävä

Yömatkaraha: Kirjoita tähän kommentit muutoksesta

Matkareitti

Matkareitti

Muutos on toimiva ja ymmärrettävä

Matkareitti: Kirjoita tähän kommentit muutoksesta

Lähtö- ja paluuajat ulkomaanmatkoilla

Lähtö- ja paluuajat ulkomaanmatkoilla

Muutos on toimiva ja ymmärrettävä

Lähtö- ja paluuajat ulkomaanmatkoilla: Kirjoita tähän kommentit muutoksesta

Ohjaustiedot, tiliöintisäännöt ja tiliöintimallit

Ohjaustiedot, tiliöintisäännöt ja tiliöintimallit

Muutos on toimiva ja ymmärrettävä

Ohjaustiedot, tiliöintisäännöt ja tiliöintimallit: Kirjoita tähän kommentit muutoksesta

Matkustajalla on ensisijainen vastuu. On myös tärkeätä, että Palkeiden tarkastuspalvelu varmentaa kululajien valinnan ja tiliöinnin oikeellisuutta. Tarkastuspalvelun käyttö on suositeltavaa kaikille valtion kirjanpitoyksiköille.

M2 mobiilisovellus

M2 mobiilisovellus

Muutos on toimiva ja ymmärrettävä

M2 mobiilisovellus: Kirjoita tähän kommentit muutoksesta

Kategoriat