Lausunto: Valtionavustuslain muuttaminen

Tarkastusvirasto pitää lakiin esitettyjä muutoksia perusteltuina.

Tarkastusvirasto on antanut lausunnon valtionavustuslain muuttamisesta. Tarkastusvirasto pitää lakiin esitettyjä muutoksia perusteltuina.

Lausunnossaan VTV korosti hyvien soveltamiskäytäntöjen ja yhtenäisten tulkintaperiaatteiden merkitystä sekä kunkin valtionapuviranomaisen vastuuta asianmukaisen valvonnan järjestämisestä.

Kategoriat