Merenkulkulaitoksen eräiden toimintojen liikelaitostaminen

Varustamoliikelaitos on saavuttanut taloudelliset ja yhteiskunnalliset tavoitteet pienemmillä taloudellisilla resursseilla kuin ennen liikelaitostamista. Luotsauksen kustannustehokkuus on pysynyt samalla tasolla. Viranomaistoiminnan ja tuotannon eriyttäminen toisistaan sekä tilaajatuottajamalliin siirtyminen ovat jo sinällään parantaneet läpinäkyvyyttä. Tarkastuksen kohteena oli merenkulkulaitosuudistuksen seurauksena syntyneiden Luotsaus- ja Varustamoliikelaitosten ohjaus liikelaitostamisen onnistuneisuuden, omistajaohjauksen ja talousarviomenettelyn toimivuuden näkökulmista.

Kategoriat