Ombildningen av Sjöfartsverkets vissa funktioner till affärsverk

På basis av revisionen har Rederiverket uppnått dessa målsättningar med mindre ekonomiska resurser än före ombildningen till affärsverk. Lotsningens kostnadseffektivitet har hållits på samma nivå som före. Åtskiljandet av myndighetsverksamheten och produktionen från varandra samt övergången till en beställar- producentmodell har redan i sig förbättrat transparensen. Föremål för revisionen var styrningen av de som följd av reformen av Sjöfartsverket uppkomna Lots- och Rederiverken, sett ur perspektivet för hur lyckad ombildningen till affärsverk var samt hur ägarstyrningen och budgeteringsförfarandet fungerar. Detta dokument innehåller en sammanfattning av de viktigaste resultaten av revisionen. Hela revisionsberättelsen finns endast på finska.

kategorier