Jälkiseurantaraportti: Merenkulkulaitoksen eräiden toimintojen liikelaitostaminen

Tarkastuksessa käsitelty toiminta- ja ohjausympäristö on muuttunut voimakkaasti, eikä silloin suunniteltu jälkiseurannan sisältö enää sovellu nykyisiin olosuhteisiin. Jälkiseurantaraportissa selvitetään, mihin toimenpiteisiin tarkastuskertomuksessa esitettyjen kannanottojen johdosta on ryhdytty.

Merenkulkulaitoksen liikelaitostamista koskenut tarkastus (198/2009 Merenkulkulaitoksen eräiden toimintojen liikelaitostaminen) käsitteli merenkulkulaitoksen vuonna 2004 toteutuneita liikelaitosuudistuksia ja niiden jälkeistä toimintaa.

Tarkastuksessa aikoinaan käsitelty toiminta- ja ohjausympäristö on varsin voimakkaasti muuttunut tarkastuksen päättämisen ja jälkiseurantasuunnitelman tekemisen jälkeen. Silloin suunniteltu jälkiseurannan sisältö ja toteutustapa ei enää sovellu hyvin nykyisiin olosuhteisiin, jossa alueen keskeiset toimijat toimivat osakeyhtiöinä. Jälkiseurannan muodoin ja keinoin ei voida odottaa saatavan asiasta enää hyvää ja merkittävää lisäinformaatiota.

Edellä olevan perusteella voidaan katsoa, että jälkiseurantaa ei ole tarvetta suorittaa.

 

Kategoriat