Oikeusministeriön hallinnonalan ohjausjärjestelmä

Tarkastuksen perusteella ohjausjärjestelmä ei onnistu kytkemään eduskunnan hallinnonalalle myöntämiä määrärahoja riittävän hyvin ja läpinäkyvästi toiminnan tuloksellisuuteen. Tarkastuksessa arvioitiin oikeusministeriön hallinnonalan ohjausjärjestelmän toimivuutta ja kykyä aikaansaada asianmukainen tuloksellisuus. Tarkastus kohdistui erityisesti tavoitteenasetteluun ja tuloksellisuusraportointiin varainhoitovuodelta 2008.

Kategoriat