Poliisi-, tulli- ja rajavartioviranomaisten yhteistoiminta

Tarkastuksessa selvitettiin PTR-toiminnalle asetettujen tavoitteiden toteutumista erityisesti vaikuttavuuden näkökulmasta. Tarkastuksessa kartoitettiin, miten toiminnassa on saavutettu asetetut tavoitteet, miten ja millä mittareilla toimintaa ja sen vaikutuksia on seurattu ja arvioitu sekä mitkä ovat toiminnan esteet ja kehittämistarpeet.

Kategoriat