Poliisin ja syyttäjän yhteistyö

Tarkastuksen pääkysymyksenä oli selvittää, onko poliisin ja syyttäjän yhteistyö vastannut prosessin keston yleisiä lyhentämis- ja kustannustehokkuustavoitteita. Yhteistyötä on tarkasteltu prosessilähtöisesti, jolloin myös tuomioistuinlaitoksen näkökulma on pyritty ottamaan huomioon.

Kategoriat