Puoluerahoitusvalvonnan kertomus 2023

Puoluerahoituksesta on raportoitu puutteellisesti. Kaikista puolueiden ja puolueyhdistysten saamista tukisuorituksista ei ollut tehty lain vaatimia ilmoituksia. Takautuvia ilmoituksia on tarkastusten jälkeen tehty huomattava määrä, mikä on parantanut puoluerahoituksen läpinäkyvyyttä.

Valtiontalouden tarkastusvirasto tarkastaa vuosittain sekä puoluerahoitusta että puolueiden valtionavustusta eli puoluetukea. Vuonna 2023 tarkastusvirasto tarkasti 52 puolueorganisaatiota sisältäen kaikki eduskuntapuolueet. Tarkastuksien aikana puolueyhdistykset lisäsivät puuttuvia tietoja ja korjasivat rahoitusilmoituksiaan.

Lisäksi VTV toimii myös puolueiden valtionavustusta eli puoluetukea valvovana viranomaisena. Se valvoo, että puolueet käyttävät niille myönnettyä puoluetukea valtionavustuspäätöksessä asetettujen ehtojen mukaisesti, ja että puolueet raportoivat puoluetuen käytöstä asianmukaisesti.

Puolueet noudattavat rahoitussäännöksiä kohtuullisen tunnollisesti. Vuoden 2023 aikana tukisuorituksia ilmoitettiin yhteensä noin 7,1 miljoonaa euroa. Valvottavat voivat tehdä ajantasaisia ilmoituksia myös edellisinä vuosina saamastaan tuesta, ja vuoden 2021 aikana ilmoitettiin noin 550 000 euroa lisäyksiä edellisille vuosille.  Huomattava osa ilmoitusten täydennyksistä on seurausta tarkastusviraston tekemistä puoluerahoitustarkastuksista.

Kertomuksessa todetaan, että kaikilla puolueorganisaatioilla olisi parannettavaa puoluetuen seurannassa ja puoluetuen käytön dokumentoinnissa.  Valvonnassa havaittiin puutteita sopimuskäytännöissä, valtionavustustilityksissä, kirjanpidon menettelyissä ja käyttöehtojen noudattamisessa.

Puoluerahoitustarkastukset jatkuvat syksyllä 2024.

Kategoriat

URN-tunniste

URN:NBN: VTV-K52024vp