Rahoitusvakausviraston toiminta osana pankkiunionin yhteistä kriisinratkaisumekanismia

Rahoitusvakausvirastolla on hyvät edellytykset huolehtia pankkien kriisinratkaisutehtävistä. Sen tulee kuitenkin jatkossa täsmentää pankkien kriisinratkaisusuunnitelmia. Viranomaisten tulee täsmentää laissa määriteltyä tiedonvaihtoa ja päivittää vanha yhteistoiminta-asiakirja.

Pankkiunioni on pankkien EU-tason valvonta- ja kriisinratkaisujärjestelmä. Pankkiunionin yhteisessä kriisinratkaisumekanismissa Yhteinen kriisinratkaisuneuvosto vastaa merkittävien pankkien kriisinratkaisutehtävistä. Kansalliset kriisinratkaisuviranomaiset, kuten Rahoitusvakausvirasto Suomessa, vastaavat kansallisesti valvottavien vähemmän merkittävien pankkien kriisinratkaisutehtävistä. Kriisinratkaisuviranomaisten tehtävänä on laatia pankeille kriisinratkaisusuunnitelma tilanteeseen, jossa pankki on kaatumassa tai todennäköisesti kaatumassa.

Tarkastuksessa selvitettiin, miten Rahoitusvakausvirasto on valmistautunut huolehtimaan kriisinratkaisutehtävistä ja kuinka kriisinratkaisutehtävien valmistelu on käytännössä tehty. Yhteisen kriisinratkaisumekanismin tarkoituksena on varmistaa, että mikäli pankki ajautuu kriisiin, sijoittajat ja toimiala vastaisivat kriisin aiheuttamista kustannuksista.

Tarkastuksen mukaan Rahoitusvakausvirastolla on hyvät edellytykset huolehtia pankkien kriisinratkaisutehtävistä. Kriisinratkaisulaissa on säädetty Rahoitusvakausvirastolle elvytys- ja kriisinratkaisudirektiivin mukaiset valtuudet kriisinratkaisuvälineiden ja muiden valtuuksien käyttöön. Rahoitusvakausvirasto on perustettu erilliseksi virastoksi, millä on varmistettu sen toiminnan riippumattomuus. Rahoitusvakausvirasto on laatinut jokaiselle vähemmän merkittävälle pankille kriisinratkaisusuunnitelman, jonka sisältö on suurelta osin suositusten mukainen.

Valtiontalouden tarkastusvirasto suosittaa Rahoitusvakausvirastoa täsmentämään pankkien kriisinratkaisusuunnitelmien informaatio- ja viestintäsuunnitelmaosioita. Rahoitusvakausviraston ja Suomen Pankin tulisi laatia yhteistoiminta-asiakirja, jolla täsmennetään lainsäädännössä määriteltyä tiedonvaihtoa. Valtiovarainministeriön tulisi huolehtia myös siitä, että eri viranomaisten yhteistyötä ja työnjakoa koskeva rahoitusjärjestelmän kriisinhallinnan yhteistoiminta-asiakirja päivitetään vastaamaan muuttunutta työympäristöä. Pankkiunionin ulkoisen tarkastuksen kattavuuden parantamiseksi valtiovarainministeriötä suositetaan myös selvittämään VTV:n tarkastusoikeuden laajentamista.

Kategoriat

URN-tunniste

URN:ISBN:978-952-499-482-8