Sisäasiainministeriön hallinnonalan ohjausjärjestelmä

Ohjausjärjestelmä on kokonaisuutena hyvällä tasolla. Tämän yleisarvion ohella on ohjausjärjestelmässä vielä kehittämisen varaa esimerkiksi strategioiden valmisteluprosessissa sekä toiminta- ja taloussuunnitelmien sekä talousarvioiden ja tulossuunnitelmien sisällön suhteen. Tarkastuksen pääkysymys oli, miten hyvät edellytykset hallinnonalan ohjausjärjestelmä antaa toiminnan tuloksellisuudelle ja vastuun toteamiselle.

Kategoriat